Robotic process automation

RPA

Robotiserad processautomatisering (RPA) är en teknik som utnyttjar fördefinierad affärslogik, etablerade regler och strukturerad data för att automatisera affärsprocesser. Programvarurobotar som är byggda på RPA kan fånga och tolka applikationer för att hantera en transaktion, manipulera data, utlösa reaktioner och kommunicera med andra digitala system. Robotiserad processautomatisering är den ideala tekniken för många typer av arbetsintensiva kunskapsarbeten. Den är särskilt bra på att hantera repetitiva och regelbaserade, volymuppgifter.

När ska man använda RPA?

RPA passar perfekt för uppgifter som hantering av applikationer, fördelning av information till flera system och allt som innebär att mycket data matas in upprepade gånger av specialister. I förändringssituationer, som integrationer, fusioner eller outsourcing, kan en stor del av arbetet ersättas snabbt och ekonomiskt med hjälp av RPA.

Mjukvarurobotar kan också implementeras för att skjuta upp IT-investeringar. När det gäller integrering av äldre IT-system kan RPA ersätta behovet av det tidskrävande och arbetsintensiva arbete som krävs när flera system har blivit dåligt integrerade över tid.

RPA kan vara en billigare och snabbare lösning på ett givet problem. RPA:ns konkurrensfördel kommer från dess lätta struktur. Du kan implementera RPA-teknologi utan att ändra befintliga system. Den höga kostnaden och inverkan på verksamheten som det innebär att återuppfinna dåligt integrerad IT kan undvikas. RPA fungerar som en människa och skapar en kommunikationsbrygga mellan separata IT-system.

Contacts

Email: sales@buytrust.net
Phone: +46 734 332 070
VAT: SE559111819401